PERMACULTURE

Gylleboverket använder ofta permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. 

Vad är permakultur?

Permakultur är ett verktyg och system som hjälper oss att planera och hantera både landbaserade och sociala projekt och syftar till att skapa positiva avtryck i världen. Permakultur handlar om att bygga upp hållbara system i våra liv. Grunden till permakultur ligger i att lära av naturen och härma dess principer och vilar på en grundetik som är omsorg om jord, omsorg om människor och en rättvis fördelning.

Permakultur på Gylleboverket
– arrangemang för en hållbar värld.

På Gylleboverket har en liten skogsträdgård börjat ta form och i många av projekten som görs på platsen används social permakultur som ett sätt att integrera besökare och deltagare och skapa en levande mötesplats för viktiga samhällsfrågor.

Gylleboverket arbetar i samarbete med Lilla Skräddarröd Gård- en permakulturgård 2 km från Gylleboverket. På gården finns flera Skogsträdgårdar, här anläggs också just nu en av Sveriges första nötodlingar med flera hundra träd av valnöt, mandel, äkta kastanj & hassel.  På gården är Gylleboverkets residency där  de konstnärer och artister som besöker eller arbetar på Gylleboverket under en tid möjlighet att bo. Gården tar emot wwoofare (internationellt nätverk för volontärarbete på ekologiska gårdar), volontärer som vill bo & arbeta på platsen för att lära sig mer om ekologisk odling, bygge och permakultur. 

Gylleboverket anordnar tankesmedjor & festivaler för en hållbar värld:

2020 Kurs i Social Permakultur 12 Juli Med lärare Hans Ryding

2020 Tankesmedja. 1 Augusti.  Workshops, föreläsningar, konst & samtal om hållbarhet för människa och natur i år med fokus på samarbeten och konflikter och att lära av naturen.

2020/21 PDC, Permakultur design kurs, 2 veckors certifierad grundkurs i permakultur (PDC) (lärare: Jona Elfdahl & Helena von Botmer) Kursen hålls på Lilla Skräddarröd gård/Gylleboverket & Kosters Trädgårdar, Bohuslän.
Kursen i två delar.

Del 1. Kosters Trädgårdar, Koster, Bohuslän Sept. 2020
Del 2 Gylleboverket/Lilla Skräddaröd gård, Österlen, Skåne Maj 2021 

2019/20 PDC, Permakultur design kurs, certifierad 2-veckors grundkurs i permakultur,  (lärare: Jona Elfdahl & Helena von Bottmer)

2019 Holistisk nötodling  (lärare Jona Elfdahl) 2 Juni, 4 Augusti

2018 Tankesmedja. 3 dagar med Workshops, föreläsningar, konst & samtal om hållbarhet för människa och natur. Tankesmedjan hålls vart annat år.

2018 Social Permakultur (lärare: Helena von Bottmer). Del av Tankesmedjan.

2016 Aquaponics (Lärare: Tuve Louise Lundberg). Del av Hållbarhetsfestivalen.

2016 Bygg med stampad jordlera (lärare: Markus Beskow) Del av Hållbarhetsfestivalen.

2016 Hållbarhetsfestivalen ” Det löser sig” .2016 hölls den stora lösningsinriktade hållbarhetsfestivalen på Gylleboverket med  konst, film, föreläsningar, workshops.

2013 Bilmekarkurs för kvinnor. Del av perfomancefestivalen

 

Permakulturläre- Jona Elfdahl är diplomerad permakulturlärare. Etta Säfve har gick sin PDC, certifierad permakulturdesign kurs i England 2018. De arbetar både med gården Lilla Skräddarröd gård parallellt med sitt arbete på Gylleboverket. De håller årligen en 2 veckor lång grundkurs i Permakultur i samarbete med Helena von Bottmer från Kosters Trädgårdar.

 

blåb.