PERMACULTURE

Gylleboverket använder ofta permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. 

Vad är permakultur?

Permakultur är ett verktyg och system som hjälper oss att planera och hantera både landbaserade och sociala projekt och syftar till att skapa positiva avtryck i världen. Permakultur handlar om att bygga upp hållbara system i våra liv. Grunden till permakultur ligger i att lära av naturen och härma dess principer och vilar på en grundetik som är omsorg om jord, omsorg om människor och en rättvis fördelning.

Permakultur på Gylleboverket
– arrangemang för en hållbar värld.

På Gylleboverket har en liten skogsträdgård börjat ta form och i många av projekten som görs på platsen används social permakultur som ett sätt att integrera besökare och deltagare och skapa en levande mötesplats för viktiga samhällsfrågor.

Gylleboverket arbetar i samarbete med Gylleboverket Resiliens på Lilla Skräddarröd Gård- en permakulturgård 2 km från Gylleboverket. På gården finns flera Skogsträdgårdar, här anläggs också just nu en av Sveriges första nötodlingar med flera hundra träd av valnöt, mandel, äkta kastanj & hassel.  På gården är Gylleboverkets residency där  de konstnärer och artister som besöker eller arbetar på Gylleboverket under en tid har möjlighet att bo. Gården tar emot wwoofare (internationellt nätverk för volontärarbete på ekologiska gårdar), volontärer som vill bo & arbeta på platsen för att lära sig mer om ekologisk odling, bygge och permakultur. 

Permakulturläre- Jona Elfdahl är en av 12 diplomerad permakulturlärare i Sverige. Etta Säfve arbetar just nu med sitt diplomarbete och gick sin första PDC, certifierad permakulturdesign kurs i England 2018. De arbetar både med gården Lilla Skräddarröd gård parallellt med sitt arbete på Gylleboverket.

De håller årligen en 2 veckor lång grundkurs i Permakultur (PDC), certifierad permakulturkurs i samarbete med Helena von Bothmer från Kosters Trädgårdar samt kortare kurser och temadagar i både landbaserad och social permakultur.

Gylleboverket anordnar tankesmedjor, kurser & festivaler för en hållbar värld:

21 Augusti 2021 – KORTKURS- INTRODUKTION TILL SKOGSTRÄDGÅRDSODLING

1 – dags kortkurs

kl. 10.00 -16.00. Gratis. Föranmälan krävs- mer info & anmälan här

På Lilla Skräddarröd Gård & Sophiaskolan, Rörum

Ett samarbete mellan Gylleboverket, Sophiaskolan & Holma Folkhögskola

4 September 2021 KORTKURS- INTRODUKTION TILL PERMAKULTUR. En dag för dig som vill veta mer om Permakultur och hur vi kan arbeta för en hållbar värld med omsorg om jord och människa. På Lilla Skräddarröd Gård & Gylleboverket.

Samarbete mellan Gylleboverket & Holma Folkhögskola. Till Anmälningsförmulär 1 dags introduktion. 

Lärare Jona Elfdahl & Etta Säfve. Kursen innehåller både teori och praktik och är kostnadsfri och vänder sig i första hand till människor i närområdet.

20-26 September 2021 samt 25 April-1 Maj 2022 – PDC, Permakultur design kurs, (klicka på länken för mer info)

2 veckors certifierad grundkurs i permakultur (PDC)

(lärare: Jona Elfdahl, Helena & Stefan von Bothmer & Etta Säfve) Kursen hålls 1 vecka på Lilla Skräddarröd gård/Gylleboverket & 1 vecka på Kosters Trädgårdar, Bohuslän. En vecka på hösten & en på våren. Mellan kurstillfällena är det självstudier. Kursen ger dig ett certifikat som Permakulturdesigner.

Anmälningsformulär 2 veckors PDC:

10 September 2021 Temadag – Den existentiella dimensionen av klimatkrisen. Konst, samtal & mat. Scensamtal med Mats Söderlund, Anna Broström, Martin Hultman. Moderator Gudrun Schyman. I samarbete med Jerusalem i Skåne

2020 Skogsträdgårdsodling. Temadag. Lärare Jona Elfdahl. I samarbete med Holma Folkhögskola.

På Lilla Skräddarröd gård. Fullbokad

2020 Kurs i Social Permakultur. Lärare Hans Ryding. På Gylleboverket. Fullbokad

2020 Tankesmedja. 1 Augusti.  Workshops, föreläsningar, konst & samtal om hållbarhet för människa och natur i år med fokus på samarbeten och konflikter och att lära av naturen. På Gylleboverket.

2020/21 PDC, Permakultur design kurs, 2 veckors certifierad grundkurs i permakultur (PDC) (lärare: Jona Elfdahl & Helena von Botmer) Kursen hålls på Lilla Skräddarröd gård/Gylleboverket & Kosters Trädgårdar, Bohuslän.
Kursen i två delar. Fullbokad

Del 1. Kosters Trädgårdar, Koster, Bohuslän Sept. 2020
Del 2 Gylleboverket/Lilla Skräddaröd gård, Österlen, Skåne Maj 2021 

2019/20 PDC, Permakultur design kurs, certifierad 2-veckors grundkurs i permakultur,  (lärare: Jona Elfdahl & Helena von Bottmer) Fullbokad

2019 Holistisk nötodling  Temadag (lärare Jona Elfdahl) 2 tillfällen Juli, Augusti.. På Lilla Skräddarröd gård. Fullbokad

2018 Tankesmedja. 3 dagar med Workshops, föreläsningar, konst & samtal om hållbarhet för människa och natur. Tankesmedjan hålls vart annat år. På Gylleboverket.

2018 Social Permakultur. Workshop (lärare: Helena von Bothmer). Del av Tankesmedjan. 

2016 Aquaponics. Workshop (Lärare: Tuve Louise Lundberg). Del av Hållbarhetsfestivalen.

2016 Bygg med stampad jordlera. Workshop  (lärare: Markus Beskow) Del av Hållbarhetsfestivalen.

2016 Hållbarhetsfestivalen ” Det löser sig” .2016 hölls den stora lösningsinriktade hållbarhetsfestivalen på Gylleboverket med  konst, film, föreläsningar, workshops.

2013 Bilmekarkurs för kvinnor. (lärare: Anna Pirata) Del av perfomancefestivalen

blåb.