GRUNDKURS I PERMAKULTUR (PDC)

Välkommen till en permakulturkurs (PDC) med två diplomerade lärare – Helena von Bothmer & Jona Elfdahl, vilka båda arbetar integrerat med plats, ekologi och sociala strukturer och som lär ut permakultur utifrån sina respektive platser med mängder av praktiska exempel.

Kursen innehåller moment med både landbaserad och social permakultur.
Kursen är en certifierad internationell PDC (Permaculture Design Course).
Avslutad kurs ger dig ett certifikat som permakultur designer.
Inga förkunskaper krävs.

Datum:
20- 26 September 2021
25 April-1 maj 2022

Kursen är uppdelad på 2 veckor, på två olika platser under två olika säsonger- vår & höst för att få både kunskapsbredd & djup.

Del 1: Lilla Skräddarröd gård, Österlen, Skåne
Del 2: Ksoters Trädgårdar, Sydkoster, Bohuslän

Deltagarna kommer att få ta del av permakultur i teori och praktik och göra olika designövningar för att lära sig verktygen och få redskap. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett hållbart liv och värld, att nyttja och bygga upp resurser både när det handlar om arbete med fysiska platser och sociala projekt.

Båda lärarna är med under hela kursen och vi är på deras respektive permakulturgårdar under en vecka var.

Kursen är uppdelat på höst och vår 2021/2022. Mellan kurstillfällen är det självstudier.

Kursinnehåll:
• Permakulturens etik och principer
• Grundläggande begrepp, verktyg och designmetoder
• Hållbara odlingssystem: jord, mineraler, kretslopp, växtsystem, mikroklimat,
skogsträdgård, träd i odlingssystemen, nötodling, perenner & annueller
• Djuren i permakulturen
• Energisystem, samla och lagra energi, klimatbatterier, passiv solenergi
• Vatten: rena vatten, samla vatten, kretslopp, vatten i landskapet, rotzon
• Idéhistoria/Regenerativa ekonomier
• Ekobygg
• Hållbar organisering och beslutsprocesser
• Social permakultur
• Zon 00- en själv, inre & yttre hälsa

Upplägg:
Kursen är uppdelad på 2 veckor på vardera plats för att ge inblick i två olika platser och permakulturpraktiker under två olika
Säsonger – vår och höst.
Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Mellan de två kursveckorna är det självstudier och läsning av kurslitteratur.

Del 1:
20-26 September 2021 Lilla Skräddarröd på Österlen
Under denna första veckan arbetar vi in hela grunden i att göra sin egen permakulturdesign och arbetar praktiskt med olika exempel på permakulturdesign.

Redan tidigt i kursen påbörjar vi designarbetet vilket kommer ge dig en bra grund att själv kunna göra egna permakultur-designer efter kursen.

Vi kommer att titta på ekosystem och grunderna till att lära av naturen. På Lilla Skräddaröd gård finns skogsträdgårdar, fröodling, nötodling, en bio-pool som renas av växter och biokol och olika exempel på ekobygg. Vi kommer även att vara på Gylleboverket med filmvisningar i bion och inblick i
den konstnärliga verksamheten med fokus på social permakultur. Vi kommer även att använda närområdet som klassrum med ekologiska äppelodlingar, havet, Stenshuvuds Nationalpark, Baskemöllas Ekoby. Under dessa 6 dagar lägger vi en första heltäckande grund till Permakulturdesign.

Del 2:
25 april – 1 maj 2022 Kosters Trädgårdar på Sydkoster i Bohuslän.
De avslutande 6 dagarna av kursen fördjupar och samlar ihop kunskaperna om permakultur.
Vi lär av vårens och gårdens olika sysslor och projekt, bland annat – bygga jord, djur i permakulturen, och unikt att lära på
Kosters trädgårdar – hållbara odlingssystem med odlingar till den kooperativt drivna restaurangen. Vi kommer här även att studera
organisation och alternativa ekonomier inom permakultur och fortsätta att fördjupa våra designarbeten och kunskaper i designverktygen.
Ḧär slutför och presenterar vi också grupparbetena för varandra.
Du kommer att få många konkreta och handfasta tips och kunskaper och få lära dig permakulturprinciperna och verktygen så att det är enkelt att fortsätta att använda dom på projekt och utmaningar du möter i ditt eget liv.

Vilka är vi?

Lärare:

Helena har arbetat med Permakultur i 20 år från uppbyggandet av Kosters trädgårdar. Helena är fortfarande trädgårdsmästare på Kosters Trädgårdar och har lämnat över restaurangen till en ny generation som idag driver den som ett kooperativ. Helena har nationella och internationella kurser på Koster som en bas i sitt arbete med positiv världsförändring. Helena är den av de idag verksamma lärarna i permakultur som varit med längst och har en lång yrkeslivserfarenhet både som lärare, permakulturdesigner och trädgårdsmästare.

Jona är trädgårdsmästare och konstnär och driver kulturplattformen Gylleboverket tillsammans med sin sambo Etta Säfve. Han har de senaste 10 åren byggt upp sin gård utifrån permakultur. På gården “Lilla Skärddaröd” har han anlagt en av Sveriges första nötodlingar med 3 hektar av bl.a Mandel, Valnöt och Äkta kastanj. Jona odlar frö åt Runåbers Frö och är självhushållande på grönsaker, frukt och bär från sina skogsträdgårdar.
Jona och Etta driver Gylleboverket med hjälp av social permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. De använder permakulturdesign i sitt arbete med olika konstprojekt.

Co-facilitatorer/medlärare:

Etta Säfve: Konstnär, lärare i konstnärlig metod och Permakultur designer, driver kulturplattformen Gylleboverket och bor, odlar och bygger upp Lilla Skräddarröd Gård tillsammans med Jona. Etta håller just nu på med sitt diplomarbete över gården.

Stefan von Bothmer: Utomhuspedagog och dramatiker, hantverkare och aktiv på Kosters Trädgårdar som guide och byggare. Han guidar på hela öarna och på kaja i Kosterhavet. Biolog i botten och har tillsammans med Helena byggt upp Kosters Trädgårdar. Stefan kommer vara med oss och ta oss djupare in i leken och naturen. Han kommer också vara med och lära oss måla med äggolja mm.

Gästföreläsare:
Therese Uddenfeldt, journalist, lärare & författare till
boken ”Gratislunchen, eller varför är det så svårt att förstå att allt har ett slut” om peak oil.

Kostnader:
Helaursen kostar 7000 kr inkl. moms. Kursavgiften betalas innan kursstart.
Mat och husrum tillkommer 5000 (3000 om du tältar). Betalas på plats; dvs 2500kr på Lilla Skräddaröd och 2500 kr på Koster.

Anmälan:

För att säkerställa plats betala in 2000kr. Till bg: 5129-4429 Kosters Trädgårdar AB.
Senast 1 augusti 2021. Skriv att det gäller kursavgift och vem du är.
Boka din plats genom att fylla i formuläret som du finner på Kosters Trädgårdars hemsida.
https://docs.google.com/forms/d/1dZVd_WEQonNK-xUYyPnIHYoaA3hU7Ozmsa93v4BOf6A/edit

Kontakt:

info@gylleboverket.se
helena@kosterstradgardar.se

Helena von Bothmer & Jona Elfdahl