WORKSHOPS/LECTURES KURSER/FÖRELÄSNINGAR

Grundkurs i Permakultur (PDC) 2021/22 på Gylleboverket, Lilla Skräddarröd Gård, Österlen & Kosters Trädgårdar, Bohuslän.

2 veckors certifierad permakulturkurs på två platser under två säsonger ( höst& vår). Med start i September 2021.

Permakulturlärarna Helena von Bothmer & Jona Elfdahl undervisar i permakultur från sina respektive platser.

Fullbordad kurs ger dig ett certifikat som permakulturdesigner.

Mer info-



4 September 2021 Kortkurs- Introduktion till Permakultur. En dag för dig som vill veta mer om Permakultur och hur vi kan arbeta för en hållbar värld med omsorg om jord och människa. På Lilla Skräddarröd Gård & Gylleboverket.

Samarbete mellan Gylleboverket & Holma Folkhögskola. Till Anmälningsförmulär 1 dags introduktion. 

Lärare Jona Elfdahl & Etta Säfve. Kursen innehåller både teori och praktik och är kostnadsfri och vänder sig i första hand till människor i närområdet.


Föreläsning & bildvisning. Med konstnären Johan Widén och författaren Ylva Gislén. Juli 2020


Kurs i Social Permakultur. Med Hans Ryding som huvudlärare och Jona Elfdahl och Etta Säfve. Juli 2020


Kurs i Skogsträdgårdsodling. En dags introduktionskurs i skogsträdgårdsodling.

Juli 2020 Med permakulturläraren och skogsträdgårds-odlaren Jona Elfdahl


Konstnärlig metod, platsspecifika verk & social skulptur, 2 veckors kurs för studenter på Österlenskolan för konst & design. Oktober 2020.  Handledare Gylleboverket Konstnärsgrupp – Etta Säfve & Jona Elfdahl


Platsspecifika verk & social skulptur, 2 veckors kurs och föreställning med Teaterhögskolan, Malmö, linjen för Konceptuell Scenkonst. Oktober 2020. Handledare Gylleboverket Konstnärsgrupp – Etta Säfve & Jona Elfdahl


PDC, certifierad Permakultur design kurs – 2020/21- Fullbokad

2 veckors grundkurs i Permakulturdesign, Kursen är uppdelad i 2 delar och hålls på 2 platser.

Del 1 September 2020 På Kosters Trädgårdar, Koster, Bohuslän.

Del 2 Maj 2021 Gylleboverket/Lilla Skräddarröd Gård, Österlen

Kursen hålls av Helena von Bothmer & Jona Elfdahl, två diplomerade Permakultur-lärare med erfarenhet av både platsrelaterad och social permakultur.

Mer info och anmälan: info@gylleboverket.se


Föreläsning om Inre & yttre omställning & Självläkningslära. med Erik Karlsson. Augusti 2020


PDC, certifierad Permakultur design kurs- 2019-20- FULLBOKAD

2 veckors grundkurs i Permakulturdesign, Kursen är uppdelad i 2 delar och hålls på 2 platser. Del 1 På Gylleboverket/Lilla Skräddarröd Gård, Österlen. Del 2 KostersTrädgårdag, Koster, Bohuslän.

Kursen hålls av Helena von Bottmer & Jona Elfdahl, två diplomeradePermakulturlärare med erfarenhet av både platsrelaterad och social permakultur.


Platsspecifika verk & social skulptur, 2 veckors kurs för studenter på Teaterhögskolan, Malmö, linjen för Konceptuell Scenkonst. Oktober 2020. Handledare Gylleboverket Konstnärsgrupp – Etta Säfve & Jona Elfdahl


Temadag i Holistisk Nötodling & Skogsträdgård

Introkurs om nötträd och holistisk nötodling utifrån skogsträdgårdens principer. Hassel, mandel, äkta kastanj & valnöt.

Temadagen hålls på Lilla Skräddarröd gård, en permakulturgård i nära anslutning till Gylleboverket. På gården finns flera skogsträdgårdar, här anläggs också just nu en av Sveriges första nötodlingar med flera hundra träd.

Lärare: Jona Elfdahl, Diplomerad lärare i Permakultur, konstnär, fröodlare och trädgårdsexpert.

Jona är pionjär i Sverige inom försöksodling av nötter enligt naturnära principer. Han är utbildad trädgårdmästare vid Skillebyholm och odlar fröer åt Runåberg och arbetar externt med trädvård.


Okulera Fruktträd.

Augusti 2019

Lär dig okulera fruktträd. Med Florensio från Sydplant & Jona Elfdahl


Isolera med lerhalm.

4 Maj 2019

Anmälan till info@gylleboverket.se


Ympa fruktträd.

13 April 2019

 Lär dig ympa fruktträd. With Florensio och Jona Elfdahl. Ympa äppelträd eller aprikos & persika. 500 kr. Lunch, fika & två egenympade träd ingår. Anmälan till info@gylleboverket.se


Rocket stove mass heater/ Raket massugn.

December 2018  Learn to build a rocket stove mass heater/ Lär dig bygga en raket massugn. 3-dagars kurs. With: Morten Meiling & Petter Warfinge 


2018 Micro filmstudio with animation. With Josefin Hasselberg (part of ”Tankesmedjan”)


2018 Social permaculture. Introduktion to social permaculture. With Helena von Bothmer. (part of ”Tankesmedjan”)


2018 Tree budding course/ Träd Okulering kurs. Okulera frukt & nötträd. With Florensio


2018 Tree grafting course/ Ympa ädelträd kurs. Lär dig ympa ädelträd. With Florensio och Jona Elfdahl


2016 & 2018 Forestgardening / Skogsträdgårdodling with Jona Elfdahl (part of ”Tankesmedjan” 2018 and ”Det löser sig” 2016)


2016 Stonecarving/ Stenhuggar-workshop. with Irene Forssten


2016 Filmanimation for children/ Animerad film för barn. With Josefin Hasselberg och Lina Persson (part of ”Det löser sig”)


2016 Basic income/ Basinkomst. With Lotta Hedström (part of ”Det löser sig”)


2016 Building with earth/Bygga med stampad jordlera. With Markus Beskow (part of ”Det löser sig”)  

markus workshop


2016 Model casting for artists/ Modellgjutning för konstnärer. With Elin Maria Johansson


2018 Re-evaluation counseling/ parsamtal. With Anna Agantyr. (part of ”Tankesmedjan”)


2016 Aquaponics. With Louise Lundberg (part of ”Det löser sig”)


2012 Car mechanics for women/ Bilmekarkurs för kvinnor. With Anna Pirata. (part of ”Performancefesten 1”)

FÖRELÄSNINGAR/REGISSÖRSBESÖK

på Gylleboverket & Gylleboverket Folkets Bio

Erik Pauser, filmare och konstnär

Birger Schlaug, samhällsdebattör

Lovisa Sirén-filmare

Beata Gårdeler– filmare

Viktor Johansson- filmare

Ivar Hecksher, radikal waldorfpedagog

Helena von Bothmer, permakulturlärare & trädgårdsmästare

Therese Uddenfeldt– författareTherese Udenfeldt.

Saga Gärde– filmare

Gudrun Schyman– politiker

img_2053 Gudrun Schyman, Lotta Hedberg, Viktor Säfve

Hampus Linder, filmregissör

Mia Engberg– filmaremia

Michel Wenzer– filmare och ljudkonstnär

img_8049

Hans Olof Höglund, högskolelektor i biologi och miljövetenskap

Papperslösa berättar, 3 papperslösa tells their story

papperslösa berättar

Akiko Frid– aktivist

Magnus Monfeldt– konstnär

Torbjörn Säfve- författare

 tobbe1

Tobias Herz, punkare från Berlin utbildad i humanistisk psykologi

FÖRELÄSNINGAR, PEDAGOGIK; WORKSHOPS

AV & MED Gylleboverket

workshop 2 veckor med teaterhögskolans linje förKonceptuell scenkonst i konstnärlig metod, att arbeta platsspecifikt och medsocialskulptur

Gylleboverkets konstnärsgrupp gör externa föreläsningar och workshops på olika platser i landet.

workshop i konstnärlig kontext, Gylleboverket på Österlens Konstskola, Simrishamn, 

workshop- social mötesplats, bygg en vedeldad pizzaugn, Gylleboverket på Verkligheten Umeå, 

workshop för ungdomar, 5 tillfällen, Kulturklubben på Gylleboverket  på Simrishamns Bibliotek/Benka -di, Simrishamn

Normkritisk filmundervisning på Gylleboverkets Folkets Bio med skolklasser i området- högstadiet och gymnasiet.

Konstnärssamtal med Gylleboverket, Galleri Verkligheten, Umeå

Interkulturell scenkonst, samtal, Inter Arts Centre, Malmö.

medverkande; Gylleboverket (Etta Säfve & Jona Elfdahl), Liv Kastrup Vesterskov, Helena Engberg. Samtalsledare; Jörgen Dahlqvist

Samtal och filmvisning, Paria, Gylleboverket (Jona Elfdahl), Skånes Konstförening, Malmö

Symposium, Vita Lux: Bestrålning, Kulturhuset; Broby Konstnärssamtal med Gylleboverket (Elin Maria Johansson, Etta Säfve, Jona Elfdahl)

DOK 1- Fasta och temporära rum – ett seminarium om offentlig konst”, Konstitutet/ STPLN, Malmö medverkande: Axel Lieber, Kerstin Bergendal, Gylleboverket (Elin Maria Johansson, Etta Säfve & Jona Elfdahl), Ann Magnusson. Moderator: Milou Allerholm. Seminarie-DJ: Jenny Grönwall.