Permakultur designkurs PDC 2021/22

Välkommen till en grundkurs i permakultur (PDC) med två diplomerade lärare som lär ut permakultur utifrån sina egna platser med mängder av praktiska exempel.

Inga förkunskaper krävs och kursen är en certifierad internationell PDC (Permaculture Design Course )

Avslutad kurs ger dig ett certifikat som permakultur designer. 

Kursen innehåller moment med både landbaserad och social permakultur. 

Deltagarna kommer att få ta del av permakultur i teori och praktik och göra olika designövningar för att lära sig verktygen och få redskap att använda i förändringen mot en mer hållbar värld.

Kursen hålls av två svenska diplomerade permakultur lärare; Jona Elfdahl och Helena von Bothmer, vilka arbetar integrerat med plats, ekologi och sociala strukturer. Med på kursen som assisterande lärare är också Etta Säfve, konstnär och certifierad permakultur designer samt flera gästlärare.

Vi möts under 2 veckor på de 2 olika platserna uppdelat på höst och vår 2021/2022. Mellan kurstillfällen är det självstudier.

Del 1 hålls 20-26 September 2021 på Lilla Skräddaröd gård, Österlen 

Del 2 hålls 25 april – 1 maj 2022 på Kosters Trädgårdar, Bohuslän 


Kursens upplägg: 

Kursen ger ett unikt tillfällle att få möta två platser, där permakultur praktiseras under.

Vi möts i 2 olika säsonger- höst och vår, vilket ger olika aspekter i naturen. 

Tiden mellan kurstillfällena ger möjlighet till reflektion där kunskaperna får mogna. 

Målsättningen är att skapa förutsättningar för att nyttja och bygga upp resurser både när det handlar om arbete med fysika platser och sociala projekt. 

Efter kursens slut ska kursdeltagarna ha fått grunder i olika hållbara sätt att bruka land, bygga och skapa social projekt, samt känna att de kan hantera designverktygen inom permakultur för att kunna använda dem i planering av sina egna liv och projekt. 
Vi kommer att lära med hela kroppen, med alla våra sinnen och dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns på platserna och i gruppen. 

Mellan kurstillfällena arbetar du tillsammans med att göra en permakulturdesign på någon av kursdeltagarnas egna projekt samt studier av kurslitteratur. 

Kursen ger dig förståelse för:• Permakulturens grunder – principer, designmetoder och processer
• Systemförståelse – ekologiska, regenerativa och mänskliga system
• Kretslopp
• Designförmåga och erfarenhet av att ha genomfört egen design

Vad är permakultur? 
Permakultur är ett verktyg och designsystem som hjälper oss att planera och hantera både landbaserade och sociala projekt och syftar till att skapa positiva avtryck i världen. Permakultur handlar om att bygga upp hållbara system i våra liv. 
Grunden till permakultur ligger i att lära av naturen och härma dess principer och vilar på en grundetik inspirerad av naturfolkens, nämligen; omsorg om jord, omsorg om människor och en rättvis fördelning. 

Vilka är vi Lärare & Gästlärare :

Jona Elfdahl och Helena von Bothmer är båda diplomerade permakulturlärare med lång erfarenhet av att arbeta med permakultur på sina respektive platser. 

De arbetar båda integrerat med plats, ekologi och sociala strukturer. De har lång erfarenhet av landbaserade designarbeten samt av social permakultur som vi ständigt integrerar i arbetet. 

Helena är permakulturlärare och trädgårdsmästare och har arbetat med Permakultur i 20 år från uppbyggandet av Kosters trädgårdar. Helena har nationella och internationella kurser på Koster som en bas i sitt arbete med positiv världsförändring. Hon är den av de idag verksamma lärarna i permakultur som varit med längst och har en lång yrkeslivserfarenhet både som lärare, permakulturdesigner och trädgårdsmästare.

Jona är permakulturlärare, trädgårdmästare och konstnär och driver kulturplattformen Gylleboverket tillsammans med sin sambo Etta Säfve. De bygger upp sin gård “Lilla Skärddaröd” utifrån permakultur och har här anlagt en av Sveriges första nötodlingar med 3 hektar av Mandel, Valnöt och Äkta kastanj enligt skogsträdgårdsprinciper. Jona odlar frö åt Runåbers Frö. Jona och Etta driver Gylleboverket med hjälp av social permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. De använder permakulturdesign i sitt arbete med olika konstprojekt.

Etta är konstnär och certifierad permakultur designer. Hon driver kulturplattformen Gylleboverket och bygger upp permakulturgården ”Lilla Skräddarröd gård” tillsammans med Jona. Etta håller just nu på med sitt diplomarbete inom permakultur och kommer att vara med som resurslärare under hela kursen.

Kursinnehåll:

 • Permakulturens etik och principer
 • Grundläggande begrepp, verktyg och designmetoder
 • Odling- hållbara odlingssystem
 • Jord
 • Kretslopp
 • Växtsystem
 • Mikroklimat
 • Biologisk Mångfald
 • Träd & Skogsekologi
 • Skogsträdgårdsodling
 • Nötodling
 • Djuren i permakultur
 • Energisystem
 • Ekobygg
 • Vatten: rena vatten, samla vatten, kretslopp, vatten i landskapet, biopool
 • Regenerativa Ekonomier
 • Hållbar organisering och beslutsprocesser
 • Social permakultur

Kursens två delar:


Del 1:

14-20 Oktober 2021

Lilla Skräddarröd på Österlen 
Under denna första veckan arbetar vi in hela grunden i att göra sin egen permakulturdesign och arbetar praktiskt med olika exempel på permakulturdesign. Vi kommer att titta på ekosystem och grunderna till att lära av naturen.
På Lilla Skräddaröd gård finns skogsträdgårdar, fröodling, nötodling, bio-pool med rening av växter och biokol, ekobygg m.m. 
Vi kommer även att vara på Gylleboverket med filmvisningar i bion och inblick i den konstnärliga verksamheten med fokus på social permakultur. 
Vi kommer ävej att använda närområdet som klassrum med ekologiska äppelodlingar, havet , Stenshuvuds Nationalpark, Baskemöllas Ekoby med en massa fina exempel på ekologiska byggtekniker. 

Under dessa 6 dagar lägger vi en heltäckande grund till permakulturdesign som sedan fördjupas i självstudier av kurslitteratur och med deltagarnas projektarbeten som fördjupas och redovisas under det avslutande kurstillfället. 

Del 2:

27 april – 3 maj 2022
Kosters Trädgårdar på Sydkoster i Bohuslän. 
De avslutande 6 dagarna av kursen fördjupar och samlar ihop kursdeltagarnas kunskaper om permakultur. Vi lär av vårens och gårdens olika sysslor och projekt som exempel djur i permakulturen och det som är unikt att lära på Kosters trädgårdar som t.ex odlingarna till den kooperativt drivna restaurangen. Vi kommer här även att studera organisation och alternativa ekonomier inom permakultur och social permakultur. 
Vi kommer här att fördjupa oss i designarbetena och slutföra och presentera dessa. 

Kostnader: 
Kursen kostar 7 000 kr

Kostnad för mat och logi tillkommer.

En kock kommer att laga maten till oss på kursen.

För logi kommer det gå att välja- delat rum, enkelrum eller eget tält/eget boende

Anmälan:

För att säkerställa plats betala in 2000 kr. Till bg: 5129-4429 Kosters Trädgårdar AB. 

Kontakt:

info@gylleboverket.se 
helena@kosterstradgardar.se 

Första blogginlägget

Det här är ditt allra första inlägg. Klicka på Redigera-länken om du vill ändra eller ta bort det eller skriv ett nytt inlägg. Om du vill kan du använda det här inlägget till att berätta för dina läsare om varför du startade din blogg och vad du tänker göra med den. Om du behöver hjälp kan du fråga de vänliga personerna på våra supportforum.