-Artist group/Konstnärsgrupp-

GYLLEBOVERKET Artist Group /Konstnärsgrupp

Arbetar med platsspecifika installationer och performanceverk, ofta med inslag av video, ljud, doft, ritualer och mytbilder. Med utgångspunkt i tankar och idéer hämtade från relationell estetik arbetar de ofta med “social skulptur” där de använder taktila element som känsel och lukt och gemensamma handlingar för att utmana de invanda bilderna av våra liv. 

Gylleboverket gör utställningar i Sverige och internationellt.

Konstnärsgruppen har en kärna som består av konstnärerna Etta Säfve & Jona Elfdahl. Ofta gör de samarbeten med andra konstnärer och tvärdiciplinärt med andra fält.

Gylleboverket artistgroup works with sitespecific installations, social sculpture, video, sound, performances, myths and rituals. 

They make exhibitions at various places in Sweden and abroad.

The group has a core consisting of the artists Etta Säfve &Jona Elfdahl.

They often do collaborations with other artists and cross- disciplinary with people from different fields.

Between 2012-17 the group consisted of Etta SäfveJona Elfdahl Elin Maria Johansson.

EXHIBTIONS & PROJECTS

2020 Gylleboverket på Färgfabriken, Stockholm, utställningen öppnar September 2020 (Etta Säfve, Jona Elfdahl, Shelley Sharr)

2019 PÅ SAMMA DJUPA VATTEN SOM DU, Ystad Konstmuseum (Etta Säfve, Jona Elfdahl, Shelley Sharr, sound Jonas Åkesson)

2019 IF I WERE A BOY, Mitt Möllan,Malmö (Etta Säfve scenografi/video for a Teater Weimar production)

2018 ALL IS FORGIVEN (A SACRIFICIAL RITE) , Ystad Konstmuseum (Etta Säfve, Jona Elfdahl, Shelley Sharr, sound Jonas Åkesson)

2018 PUSHER 4,  IAC, Malmö/Warehouse 9, Copenhagen, (Etta Säfve, Jona Elfdahl scenografi/video in collaboration with Teater Weimar)

2017SECRET GARDEN OF RESIGNATION, Molekyl Gallery, Malmö (Etta Säfve, Jona Elfdahl)

2017 I WILL NOT BE SAD IN THIS WORLD, Skånes Konstförening, Malmö  (Etta Säfve, Jona Elfdahl)

2017 RITE/EXIL, VERKLIGHETEN, Umeå (Etta Säfve, Jona Elfdahl)

2017 EXIL, Verkstad Konsthall, Norrköping (Etta Säfve, Jona Elfdahl, Elin Maria Johansson,sound Michel Wenzer)

2017 A PARTY TO COVER THE SILENCE, Gylleboverket, (Etta Säfve, Jona Elfdahl, Elin Maria Johansson,sound Michel Wenzer)

2016 THE ENCHANTERS/BESVÄRJARNA, Inter Arts Centre, Malmö , (Etta Säfve, Jona Elfdahl, Elin Maria Johansson,sound Michel Wenzer)

2016 POSITION 1-4 DE STOD SIDA VID SIDA, Gylleboverket, Östra Vemmerlöv (Etta Säfve, Jona Elfdahl, Elin Maria Johansson)

2013 EFTER DIG, Gylleboverket,Östra Vemmerlöv (collaboration between Jona Elfdahl,Elin Maria Johansson, Etta Säfve,Marie Hauge Jensen & JonasFransson)